Geen CE-rompslomp meer!

Als jachtbouwer of -ontwerper wil jij jezelf kunnen focussen op waar jij goed in bent: de mooiste pleziervaartuigen ontwikkelen. Het tijd, geld en energie slurpende CE-denkwerk en de daaruit voortkomende CE-papierwinkel laten je echter diep zuchten… Maak je niet druk, want jouw reddingsboei is dichtbij! Met Radar Scheepsexperts breng je alle benodigde CE-kennis om ontzorgd te worden aan boord en kunnen al je zorgen over claims overboord.

Waarom Radar?

Wat doen wij? De ontzorging die Radar
Scheepsexperts jou biedt

Vaar de
juiste koers
richting jouw
CE-markering!
CE-markering voor uw jacht

Nieuwe belading conditie mMBP (Mass Buiders Plate)

ISO normen zijn constant in ontwikkeling en worden om de zoveel jaar vernieuwd. Om te zorgen dat jouw schip aan de richtlijn voldoet moet je altijd de laatste versies van de normen gebruiken. Zo is recentelijk is de ISO norm voor het bouwersplaatje (CE plaatje) vernieuwd.

CE bouwersplaatje buitenboord motor

Referenties Zij voeren al blind op CE-kunde!

Over CE-regels en -normen sparren, de juiste berekeningen verzorgen, controleerbare technische dossiers opstellen en begrijpelijke eigenaarshandleidingen schrijven. Deze klanten schakelden Radar Scheepsexperts er al met succes voor in.