Samenstellen van het technisch dossier Geef inzicht in ontwerp, fabricage en werking van je jacht!

Het technisch dossier is een van de eisen uit de wet pleziervaartuigen. Het moet weergeven hoe jouw jacht aan de essentiële eisen van de CE-richtlijn voldoet. Door inzicht te geven in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van jouw pleziervaartuig. Bovendien moet je het technisch dossier minimaal tien jaar bewaren en beschikbaar houden voor de toezichthouder op de wet.

Waar bestaat het technisch dossier uit?

  1. Een algemene beschrijving van het product
  2. Ontwerp- en fabricagetekeningen
  3. Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van genoemde tekeningen en schema's
  4. Handleiding (volgens ISO 10240)
  5. Een lijst van de in de richtlijn bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast
  6. Een beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen om aan de essentiële eisen van de richtlijn te voldoen
  7. De resultaten van de verrichte berekeningen voor het ontwerp, van de onderzoeken enz.
  8. De keuringsrapporten of de berekeningen, met name stabiliteit en de constructie berekening

Voorbeeld van een technisch dossier

Wij werken dagelijks met de normen en de CE-richtlijn pleziervaartuigen en kunnen dit technisch dossier voor jou verzorgen. Om te laten zien hoe zo’n technisch dossier er uitziet, vind je hier een voorbeeld.

download voorbeeld TD (paar-pagina's)

Vaar de
juiste koers
richting jouw
CE-markering!
CE-markering voor uw jacht