Alle keuringsmodules op een rij Welke certificering hoort bij jouw jacht?

De juiste koers naar jouw certificering kun je via meerdere koersen afleggen. Ook nu weer bepalen de lengte en de ontwerpcategorie van jouw jacht de exacte route. Elke route loopt via een van de vier keuringsmodules die er zijn: A, Aa, B en G. Wat deze modules inhouden, legt Radar Scheepsexperts graag aan je uit. Daarbij kan ik alvast de belofte doen, dat ik elke module kan verzorgen.

Module A

Deze module wordt ook wel zelfkeuring genoemd. Hierbij controleer en garandeer jij als producent dat je vaartuig aan de relevante normen voldoet. Je stelt zelf een verklaring van overeenstemming op en het technisch dossier samen. Dit dossier moet je 10 jaar bewaren. Hierin staan o.a. de constructieberekeningen, elektrische schema's, brandstofsystemen, lenssystemen, beoordelingrapporten, etc. Ook breng je als producent de CE-markering en WIN-code op je jacht aan. Bij deze module is een notified body niet verplicht en krijg je geen certificaat.

Module A1

Deze module werd onder de oude richtlijn Aa genoemd. In beginsel is deze module gelijk aan module A. Alleen de stabiliteit en het drijfvermogen moet getest of berekend worden onder verantwoordelijkheid van een notified body. Alleen voor dit gedeelte krijgt je dan een certificaat.

Module B

Deze module wordt ook wel typekeur genoemd. Het prototype wordt in zijn geheel door een notified body beoordeeld. Die geeft een type-certificaat uit. Normaliter gaat deze module gepaard met C (dus B + C), wat wil zeggen dat je als producent verklaart dat alle volgende schepen gelijk aan het prototype gebouwd worden. Als producent stel je bij alle volgende schepen zelf de verklaring van overeenstemming op. Niet ieder afzonderlijk schip wordt dus door de notified body beoordeeld.

Module G

Deze module wordt ook wel eenheidskeuring genoemd. Het prototype is een ‘one off’ en er zijn geen plannen om dit schip in serie te gaan bouwen. Wederom wordt het prototype in zijn geheel door de notified body beoordeeld. Ook in dit geval krijgt je van de notified body het certificaat.

Vaar de
juiste koers
richting jouw
CE-markering!
CE-markering voor uw jacht