Richtlijnen CE-boten Lees alles over het laatste CE-eisenpakket!

De richtlijn voor CE-pleziervaartuigen veranderen van tijd tot tijd. Momenteel is de richtlijn 2013/53/EU (RCD II) van kracht. Deze vervangt sinds 18 januari 2017 de oude richtlijn 94/25/EU (RCD I). De volledige CE-richtlijn voor boten kun je onderaan deze pagina downloaden.

De belangrijkste verschillen tussen RCD I en II!

Om te duiden wat er zoal in de richtlijnen opgenomen is, vind je hier de belangrijkste verschillen tussen de oude (RCD I) en huidige (RCD II) richtlijn.

1. Aantoonbaar voldoen aan de laatste normen

Misschien wel de belangrijke verandering van de oude ten opzichte van de nieuwe richtlijn, is dat jij er als fabrikant voor moet zorgen dat je serieproduct altijd voldoet aan de laatste normen. Dit geldt ook voor schepen die al eerder onder de RCD I gecertificeerd zijn. Het kan dus goed zijn dat je een serieschip gecertificeerd hebt in 2014 en deze nog steeds produceert. Hiervan zal dan o.a. de stabiliteit opnieuw beoordeeld moeten worden, omdat de norm hiervan is gewijzigd. Ook aan andere vernieuwde normen, moet jouw schip getoetst worden.

2. Bouwersplaatje

Op het bouwersplaatje moet het adres van de fabrikant komen te staan.

3. Zwemtrap

Voorzieningen om weer aan boord te kunnen komen (bijv. een zwemtrap) moeten zonder hulp toegankelijk zijn voor iemand in het water. Hier is overigens alweer een nieuwe norm van op komst. Die vereist dat de onderste tree van een zwemtrap minimaal 560 mm onder de waterlijn moet komen te zitten.

4. Zicht vanaf de hoofdstuurstand

Het zicht vanaf de hoofdstuurstand is nu ook voor zeiljachten van toepassing. Onder de RCD I was dit alleen voor motorjachten. De norm (ISO 11591) zal hier dan ook aangepast moeten worden om dit duidelijk te maken (is nog in ontwikkeling).

5. Multihulls

Ook multihulls kleiner dan 12 meter moeten nu een ontsnappingsweg hebben wanneer deze zijn omgeslagen.

6. Elektrische aandrijving

In de RCD II staat dat elektrische voortstuwingcircuits geen invloed mogen hebben op andere elektrische circuits, op een zodanige wijze dat er één mogelijk niet werkt zoals bedoeld. Voor elektrische aandrijvingen komt er overigens een nieuwe norm (de ISO 16315).

7. Toilet

Een toilet mag nu alleen nog in de vuilwatertank lozen. Dus niet meer via een driewegkraan o.i.d. overboord lozen. De tank moet nog steeds verplicht een dek uitzuig opening hebben, maar mag (optioneel) ook nog wel steeds voorzien zijn van een overboord lozing.

8. Emissie motoren

De uitlaatemissies van motoren is verder aangescherpt in de RCD II. Dit is voornamelijk voor de motorfabrikanten van toepassing. Als botenbouwer moet je er op letten om alleen nog motoren te plaatsen die voldoen aan de RCD II (dat moet de motorfabrikant verklaren).

9. Post Construction Assessment (PCA)

De module PCA mag (bij import van buiten Europa) nu alleen nog door ‘particuliere importeurs’ gebruikt worden. Een particuliere importeur is iemand die bijvoorbeeld in Amerika een boot koopt, deze importeert voor eigen gebruik en die niet op commercieel voordeel uit is. Het is dus niet meer toegestaan om als bedrijf boten te kopen buiten Europa en deze via de PCA-procedure in de EU CE-goedgekeurd te krijgen. Ook papierwerk voor een PCA (zoals bijv. de handleiding) mag onder de RCD II niet meer door de notified body zelf gemaakt worden. Dit om de onafhankelijkheid van de notified body te waarborgen.

10. De verantwoordelijkheid van importeurs is aangescherpt

Importeurs mogen alleen schepen op de markt brengen die voldoen aan de RCD II. Zij zijn hier onder de nieuwe richtlijn zelf voor verantwoordelijk. Zij zullen zelf moeten onderzoeken of de fabrikant zijn technische dossier op orde heeft. Ook moeten zij dit technische dossier op verzoek van de autoriteiten kunnen verstrekken (in een taal die de autoriteit gemakkelijk kan begrijpen). Tevens moeten zij een kopie van de verklaring van overeenstemming (van alle door hun geïmporteerde schepen) nu zelf minimaal 10 jaar bewaren.

11. Verantwoordelijkheid distributeur is aangescherpt

Een distributeur moet minimaal controleren of de CE-markering is aangebracht (bouwersplaatje/WIN-code) en of de papieren kloppen (handleiding, verklaring van overeenstemming etc.). Wanneer hij twijfels heeft moet hij actie ondernemen en mag de verantwoordelijkheid niet naar de importeur of bouwer verschuiven.

De verschillen tussen een nieuw type en bestaand type jacht!

Om te duiden wat er moet gebeuren om aan te tonen dat jouw schip voldoet aan de nieuwe richtlijn (RCD II) vind je hier de verschillen tussen een nieuw type en bestaand type jacht.

1. Nieuw type

Wanneer het om een nieuw te bouwen schip gaat, welke voor het eerst op de markt gebracht of in gebruik gesteld, verandert er niet zoveel. Je moet gewoon (net als onder de oude richtlijn) aantonen dat het schip voldoet aan de essentiële eisen uit de meest recente richtlijn en de laatste geharmoniseerde normen. Afhankelijk van de gekozen module moet je hiervoor een notified body inschakelen of kun je dit in eigen beheer doen.

2. Bestaand type schip (met typekeur)

Als je een type gekeurd schip over een langere tijd bouwt, moet je constant in de gaten houden of er normen wijzigen of niet. Zijn er gewijzigde normen, dan moet je wederom aantonen dat het schip aan die gewijzigde normen voldoet. Als het om een type gekeurd jacht gaat welke al onder de RCD I gecertificeerd was, moet je kijken welke normen sinds de oorspronkelijke certificering zijn aangepast of toegevoegd.

In alle gevallen zal dan het technisch dossier aangepast moeten worden voor de RCD II. Ook de verklaring van overeenstemming moet sowieso aangepast worden. Verder zal het erg afhangen van het jaar waarin het schip oorspronkelijk gecertificeerd is en onder welke module. Mogelijk moeten bepaalde zaken door de notified body opnieuw beoordeeld worden of kan alles in eigen beheer plaatsvinden.

Download de huidige CE-richtlijn

Je haalt alle
benodigde
CE-kennis
aan boord!
CE-markering voor uw jacht