Algemene informatie CE-pleziervaartuigen Dit heb je nodig voor jouw CE-markering!

Om aan te tonen dat jouw pleziervaartuig aan de essentiële eisen voor een CE-markering voldoet, heb je ‘bewijsstukken’ nodig. Je moet een technisch dossier aanleggen dat beschrijft hoe jouw jacht aan de CE-richtlijnen voldoet. Ook dien je een eigenaarshandleiding mee te leveren en een CE-bouwersplaatje en WIN-code op het jacht aan te brengen. Pas dan kom je in aanmerking voor CE-certificering.

Wanneer is CE voor jou van toepassing?

Een producent (of importeur) van een pleziervaartuig tussen de 2,5 en 24 meter moet wettelijk voldoen aan de Europese richtlijn pleziervaartuigen (2013/53/EU). Het gaat hier om nieuwe boten, maar ook om vaartuigen (nieuw en oud) die voor de eerste keer in de handel worden gebracht in Europa.

Hoe toon je aan dat de boot aan CE voldoet?

Om aan te tonen de boot aan de richtlijn pleziervaartuigen voldoet, moet jouw schip CE-gekeurd worden. In het ene geval moet dit door een notified body uitgevoerd worden en in het andere geval mag dit door de producent zelf gedaan worden.

Welke ontwerpcategorieën zijn er?

Binnen CE zijn er 4 ontwerp categorieën (A= oceaan, B= zee, C= kustwater en D= beschut) waarvoor een boot geschikt kan zijn. Afhankelijk van deze ontwerpcategorie worden er eisen gesteld aan het ontwerp en uitrusting van jouw schip. Bijvoorbeeld ten aanzien van constructie en stabiliteit.

Meer over de ontwerpcategorieën

Wat is een technisch dossier?

Als producent moet je een technisch dossier aanleggen, waarin je kunt aantonen dat het schip voldoet aan de richtlijn pleziervaartuigen. Hierin moet je bijvoorbeeld vastleggen welke normen je als producent hebt gebruikt. Ook moeten hier de constructie- en stabiliteitsberekeningen, testrapporten, certificaten, kopie handleiding, constructietekeningen, etc. in zitten.

Meer over technisch dossier

Waarom een bouwersplaatje?

Als producent moet je een bouwersplaatje op jouw boot aanbrengen. Hier staat o.a. het CE-teken op, de ontwerp categorie, de maximale belasting en het maximaal aantal personen waarvoor het schip geschikt is.

Wat is een WIN-code?

Als producent moet je op de stuurboordzijde van de spiegel de WIN-code aanbrengen. Dit is het Watercraft Identification Number. Vroeger werd dit de HIN- code of CIN-code genoemd.

Est ut assumenda voluptas.
At et repellendus libero.

Wat is een eigenaarshandleiding?

Als producent moet je met het schip een scheeps-specifieke eigenaarshandleiding meeleveren, die de werking van de boot duidelijk maakt. In de eigenaarshandleiding moet een verklaring van overeenstemming zitten. Hierin verklaar je als producent, dat het schip voldoet aan de eisen die in de wet pleziervaartuigen staan. Achter de verklaring van overeenstemming moet een lijst met de gebruikte normen zitten.

Meer over eigenaarshandleiding

Je haalt alle
benodigde
CE-kennis
aan boord!
CE-markering voor uw jacht