Nieuwe belading conditie mMBP (Mass Buiders Plate)

ISO normen zijn constant in ontwikkeling en worden om de zoveel jaar vernieuwd. Om te zorgen dat jouw schip aan de richtlijn voldoet moet je altijd de laatste versies van de normen gebruiken. Zo is recentelijk is de ISO norm voor het bouwersplaatje (CE plaatje) vernieuwd.

In de ISO norm voor het bouwersplaatje, de ISO 14945:2021 is een nieuwe beladingstoestand geïntroduceerd. Dit is de mMBP (Mass Buiders Plate), die vanaf nu op het plaatje moet worden aangegeven. In deze belading conditie wordt het gewicht van de eventuele buitenboord motor niet meer meegenomen. Deze moet nu separaat op het plaatje worden aangegeven. Ook wordt het gewicht van eventuele 'optionele uitrusting' nu niet meer bij het gewicht op het bouwersplaatje vermeld.

Deze nieuwe beladingconditie komt ook terug in de norm voor de 'bepaling van de maximale belading', de ISO 14949:2021 en zal bij de update van bijv. de nieuwe stabiliteit normen ook terug komen.

Voor bestaande boten moet deze verandering ook doorgevoerd worden wil je het 'vermoeden van overeenstemming' met de richtlijn behouden.

Naar het nieuwsoverzicht