PCA inspectie SK kotter uitgevoerd

Deze week hebben wij o.a. de CE inspectie van een SK kotter uitgevoerd.

Het casco van dit schip is in 2001 door de werf gebouwd en door verschillende partijen afgebouwd. Door omstandigheden is het schip echter nooit CE gecertificeerd. Dit bleek bij de verkoop een probleem te zijn. Vandaar dat de eigenaren besloten hebben om door ons een PCA te laten uitvoeren.

Deze week hebben we deze PCA inspectie uitgevoerd en een lijst met non-conformiteiten opgesteld. Bij een CE inspectie wordt het volledige schip getoetst aan alle geharmoniseerde normen. Eén daarvan is bijv. ISO 9094 die gaat over blusapparatuur en noodwegen. Bij dit schip is het bijv. noodzakelijk dat er rookmelders geplaatst gaan worden.

Het is nu aan de eigenaren om de lijst met non-conformiteiten te verhelpen. Aangezien het hier voornamelijk kleine zaken betreft, gaan we het schip niet nogmaals inspecteren. De eigenaren moeten echter wel bewijzen (bijv. foto's, documenten, facturen etc.) aanleveren, waarna we het PCA certificaat kunnen afgeven.

Naar het overzicht