Oude logo met pensioen!

Na 18 jaar trouwe dienst nemen we (toch wel met pijn in het hart) afscheid van ons oude logo. Door de veranderde koers van Radar scheepsexperts was het echter tijd voor iets nieuws.

De tijd van onze aankoopkeuringen, taxaties, osmose onderzoeken en vlakdiktemetingen hebben we achter ons gelaten. We zijn ons de afgelopen jaren gaan specialiseren op de CE-markering van pleziervaartuigen en hebben nu besloten om ons daar volledig op te gaan richten. Vandaar dat we de huisstijl eens volledig op de schop hebben genomen en daar hoort ook een nieuw logo bij. Dus als je denkt waar is die oude kompasroos in het logo gebleven....

Ook is de website volledig vernieuwd, zodat deze nu weer in de pas loopt met onze werkzaamheden. We proberen je op de website zo goed mogelijk te informeren op het gebied van de CE certificering van pleziervaartuigen, maar mocht je meer informatie nodig hebben kun je ons altijd vrijblijvend benaderen.

Mocht je tips hebben om de website verder aan te scherpen, dan horen wij dat graag.

Naar het nieuwsoverzicht