Bijlage III verklaring cascobouwers

Een 'gedeeltelijk afgebouwd vaartuig' is een boot bestaande uit alleen een romp of een romp met één of meerdere componenten ingebouwd. Dit is met name dan ook een casco of bijv. een vaarklaar casco. Deze kunnen niet van een CE markering worden voorzien.

Omdat een 'gedeeltelijk afgebouwd vaartuig' niet volledig aan alle essentiële eisen van de wet pleziervaartuigen voldoet, kan deze niet door de bouwer van een CE markering worden voorzien. De casco bouwer moet bij het casco een 'bijlage III' verklaring aan de klant meegeven. Onder de oude richtlijn werd dit een 'bijlage IIIa' verklaring genoemd.
In deze 'bijlage III verklaring' geeft de bouwer van het 'gedeeltelijk afgebouwde vaartuig' aan, dat hetgeen hij gebouwd heeft voldoet aan de essentiële eisen uit de richtlijn en de van toepassing zijnde normen. Zo verklaart hij in de bijlage III verklaring bijv. dat hij het schip gebouwd heeft onder de juiste omstandigheden, dat het laswerk door vakbekwame personen is uitgevoerd, dat hij het gereedschap voor staal- en aluminium bouw niet door elkaar gebruikt etc. De meeste ISO Normen uit de serie 12215 zijn dan ook van toepassing. Echter wanneer er in het 'gedeeltelijk afgebouwde vaartuig' bijv. ramen zitten, zou het ook kunnen zijn dat bijv. de norm voor ramen (ISO 12216) door de cascobouwer gebruikt is. Deze moet hij dan ook aangeven op de 'bijlage III' verklaring.
De afbouwer van het schip moet (wanneer deze het schip volledig heeft afgebouwd) uiteindelijk de CE markering aanbrengen. Hij wordt de fabrikant van het schip volgens de richtlijn pleziervaartuigen. Hij kan daarbij voor de zaken waar die de bouwer van het 'gedeeltelijk afbouwde vaartuig' al gedaan heeft verwijzen naar de 'bijlage III' verklaring.

Naar het nieuwsoverzicht