Referenties Zij voeren al blind op CE-kunde!

Over CE-regels en -normen sparren, de juiste berekeningen verzorgen, controleerbare technische dossiers opstellen en begrijpelijke eigenaarshandleidingen schrijven. Deze klanten schakelden Radar Scheepsexperts er al met succes voor in.