Algemene informatie CE pleziervaartuigen

Voor wie van toepassing?
Een producent (of importeur) van een pleziervaartuig tussen de 2,5 en 24 meter moeten wettelijk voldoen aan de Europese richtlijn pleziervaartuigen (94/25/EG geammendeerd met 2003/44/EC). Het gaat hier om nieuwe boten, maar ook voor vaartuigen (nieuw en oud) die voor de eerste keer in de handel worden gebracht in Europa.

Hoe toon je aan dat de boot aan CE voldoet?
Om aan te tonen de boot aan de richtlijn pleziervaartuigen voldoet, moet het schip CE-gekeurd worden. In sommige gevallen moet dit door een notified body uitgevoerd worden, en in sommige gevallen mag dit door de producent zelf gedaan worden.

Ontwerp categorieën
Binnen CE zijn er 4 ontwerp categorieën (A=oceaan, B=zee, C=kustwater en D=beschut) waarvoor een boot geschikt kan zijn. Afhankelijk van deze ontwerp categorie worden er eisen gesteld aan het ontwerp en uitrusting van het schip bijv. ten aanzien van constructie en stabiliteit.

Technisch dossier
De producent moet een technisch dossier aanleggen, waarin hij kan aantonen dat het schip voldoet aan de richtlijn pleziervaartuigen. Hierin moet bijv. vastgelegd worden, welke normen de producent heeft gebruikt. Ook moeten hier bijv. de constructie- en stabiliteit berekeningen in zitten, testrapporten, certificaten, kopie handleiding, constructie tekeningen etc.

Bouwersplaatje
De producent moet een bouwersplaatje op de boot aanbrengen. Hier staat o.a. het CE teken op, de ontwerp categorie, de maximale belasting en het maximaal aantal personen waarvoor het schip geschikt is.

CIN code
De producent brengt op de stuurboordzijde van de spiegel de CIN code aan. Dit is het Craft Identification Number. Vroeger werdt dit de HIN code genoemd.

Eigenaarshandleiding
De producent moet met het schip een scheeps specifieke eigenaarshandleiding meeleveren.

Verklaring van overeenstemming
In de eigenaarshandleiding moet een verklaring van overeenstemming zitten. Hierin verklaart de producent, dat het schip voldoet aan de eisen die in de wet pleziervaartuigen staan. Achter de verklaring van overeenstemming moet een lijst met de gebruikte normen zitten.

Hoe kunnen wij u helpen?
Wij kunnen u helpen bij alle aspecten van de CE-certificering, schroom niet om ons vrijblijvend te bellen! De CE-certificering is een complexe materie, met meerdere wegen die naar een certificaat leiden. Op deze website kunt u veel informatie vinden over de CE markering. Heeft u echter snel antwoorden nodig of wilt u de financieel gunstigste optie uitzoeken, dan kunt u het beste contact met ons opnemen om uw specifieke situatie door te spreken.

uw ce project doorspreken
Zelf meer uitzoeken
Wilt u eerst zelf meer over de CE certificering uitzoeken, dan adviseren wij u om als eerste uit te zoeken of u een notified body nodig heeft of niet (zie artikel hieronder). Vandaar kunt u dan verder gaan. In onze downloadsectie vindt u diverse CE checklisten voor specifieke onderdelen van uw schip. Hier vindt u ook voorbeelden Deze kunt u gratis downloaden.

Stappenplan bij de CE markering

Afhankelijk van een aantal factoren, moet de CE keuring door een door de overheid aangewezen instantie (notified body) gecontroleerd worden of mag u de CE markering in eigen beheer uitvoeren. In beide gevallen kunnen wij u volledig van dienst zijn bij de CE markering. Om te beoordelen of u een notified body nodig heeft moet u de volgende twee stappen doorlopen:

knop bepaal ontwerpcategorie uit
knop is notief body nodig uit

Afhankelijk van deze uitkomst, kunnen wij u op twee manieren assisteren bij de CE markering.

keuze pijl
Indien het jacht niet door een "notified body" gecertificeerd hoeft te worden, spreken we van zelfkeuring (module A uit de wet pleziervaartuigen). U zult zelf moeten kunnen aantonen dat uw jacht voldoet aan de essentiële eisen uit de richtlijn, een technisch dossier opstellen en een eigenaarshandleiding conform ISO 10240 moeten maken. Al dit werk kunnen wij voor u uit handen nemen. Wanneer er voor het schip dat u bouwt, wel een "notified body" nodig is voor de certificering, kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij zijn namelijk inspector voor de notified body IMCI.
Wij hebben in de afgelopen jaren al voor honderden schepen de CE certificering verzorgd en helpen u ook graag aan een CE certificaat.
 knop-ce-consultancy-uit  knop-notified-body-nodig-uit

Ontwerp categorieën CE pleziervaartuigen

Er zijn binnen CE vier categorieën die het geschikte vaargebieden voor een schip aangeven. Afhankelijk van deze ontwerpcategorie moet het schip o.a. aan bepaalde stabiliteits- en constructie eisen voldoen. Wanneer u ons inhuurt om de CE certificering te verzorgen, geeft u zelf aan in welke categorie u het jacht zou willen laten vallen. Aan de hand van de berekeningen zullen wij vervolgens aangeven of dit haalbaar is of niet (en wat er gewijzigd moet worden om het toch te halen).
Ons advies is echter wel om altijd een ontwerp categorie te kiezen die het beste bij het jacht past.

 

Categorie Omschrijving Windkracht Golfhoogte ter illustratie
A Een pleziervaartuig van ontwerpcategorie A wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart waarbij de windkracht meer dan 8 (schaal van Beaufort) en de significante golfhoogte meer dan 4 m kunnen bedragen, maar waarbij zich geen abnormale omstandigheden voordoen, zoals storm, zware storm, orkaan, tornado en extreme zeegang of abnormale golven.
> 8
>4
B Een pleziervaartuig van ontwerpcategorie B wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 8 en een significante golfhoogte van maximaal 4 m.
<= 8
<=4
C Een vaartuig van ontwerpcategorie C wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 6 en een significante golfhoogte van maximaal 2 m.
<= 6
<=2
D Een vaartuig van ontwerpcategorie D wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 4 en een significante golfhoogte van maximaal 0,3 m, waarbij incidenteel golven van maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.
<= 4
<=0,3

kosten CE certificering

De kosten van CE certificering hangen van vele factoren af, waardoor het niet mogelijk is om er een vaste prijs aan te hangen. Echter om u toch een idee te geven, kost de certificering van een jacht tot 12 mtr. in ontwerpcategorie C globaal zo'n € 3.000,=. Voor dit geld inspecteren we het jacht dan eenmalig en maken een lijst voor u met zaken die aangepast moeten worden. We verzorgen dan ook de eigenaarshandleiding, het technisch dossier, de stabiliteits- en constructie berekeningen, leveren de waarschuwings labels etc. Kortom wij verzorgen het gehele CE traject voor u.
Boven de 12 mtr. of in categorie A en B zijn er diverse constructies en mogelijkheden. Omdat we in dit gebied ook altijd een notified body moeten betalen, moet u hierbij denken aan totale kosten (inclusief bovengenoemde consultancy) van zo'n € 6.000,=.
Nogmaals, de hierboven genoemde prijzen zijn richtprijzen. Voor een complete offerte kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen.

Wel of geen notified body nodig

Om te bepalen of er voor de CE certificering van uw jacht een notified body nodig is, kunt u gebruik maken van de onderstaande tabel. Deze werkt als vogt:
1: bepaal eerst in welke ontwerp categorie u het schip wilt laten vallen.
2: Afhankelijk van de lengte kunt u nu kijken of er voor de certificering een notified body (nobo) nodig is of niet.

Ontwerp categorie lengte zelfkeuring of notified body
A >   12 mtr. notified body nodig
A <= 12 mtr. notified body nodig (kan in beperkte mate)
B >   12 mtr. notified body nodig
B <= 12 mtr. notified body nodig (kan in beperkte mate)
C >   12 mtr. notified body nodig
C <=  12 mtr. zelfkeuring mogelijk
D >   12 mtr. zelfkeuring mogelijk
D <= 12 mtr. zelfkeuring mogelijk

Bijvoorbeeld: U bouwt een motorjacht van 13 mtr. en wilt u deze in ontwerp categorie C laten vallen. In dat geval heeft u een notified body nodig. Is het motorjacht echter 12 mtr, dan is een "nobo" niet nodig en kunt u het schip in module A (zelfkeuring) certificeren.

Terug

 

voorbeeld TD

This is the HTML version of voorbeeld technisch dossier klein Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here